Cho ba điểm A(1 ; -1 ; 0) , B(1 ; 0 ; -2 ) , C( 3 ; -1 ; -1). Khoảng cách từ điểm A đến đường thẳng BC bằng:

A.

B.

C.

D.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...