Cho ba điểm A(1 ; -1 ; 0) , B(1 ; 0 ; -2 ) , C( 3 ; -1 ; -1). Khoảng cách từ điểm A đến đường thẳng BC bằng:

A.

B.

C.

D.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Hình học Chương 3 Phương Pháp Tọa Độ Trong Không Gian 20 phút - Đề số 11

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...