Cho amin có CTCT thu gọn như sau: CH3CH2CH2CH2-N(CH3)-CH2CH3. Tên gọi thông thường của amin trên là:

A.

Etylmetylaminobutan.

B.

Etylmetylbutylamin.

C.

Metyletylaminobutan.

D.

Metyletylbutylamin.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Etylmetylbutylamin.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...