Cho amin có CTCT thu gọn như sau: CH3CH2CH2CH2-N(CH3)-CH2CH3. Tên gọi thông thường của amin trên là:

A.

Etylmetylaminobutan.

B.

Etylmetylbutylamin.

C.

Metyletylaminobutan.

D.

Metyletylbutylamin.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Etylmetylbutylamin.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 3 Amin, Amino Axit Và Protein - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...