Cho Al tác dụng với dung dịch X tạo khí Y nhẹ hơn CO. X là dung dịch nào sau đây?

A.

H2SO4 đặc nóng.

B.

HNO3 loãng.

C.

HNO3 đặc nóng.

D.

H3PO4.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Khí tạo ra H2 nên suy ra X là dung dịch H3PO4.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...