Cho Al nguyên chất vào dung dịch NaOH thì nhôm bị oxi hoá đến hết. Tìm phát biểu đúng?

A.

NaOH là chất oxi hoá.

B.

H2O là chất oxi hoá.

C.

Al là chất bị khử.

D.

H2O là môi trường.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

H2O là chất oxi hoá.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...