Cho Al nguyên chất vào dung dịch NaOH thì nhôm bị oxi hoá đến hết. Tìm phát biểu đúng?

A.

NaOH là chất oxi hoá.

B.

H2O là chất oxi hoá.

C.

Al là chất bị khử.

D.

H2O là môi trường.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

H2O là chất oxi hoá.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...