Cho Ag kim loại vào dung dịch CuSO4, Ag không tan. Giải thích đúng là:

A.

Ag có tính khử yếu hơn Cu nên không oxi hoá được Cu2+ thành Cu.

B.

Ag+ có tính oxi hoá mạnh hơn Cu2+ nên Ag+ đã khử Cu thành Cu2+.

C.

Cu có tính khử yếu hơn Ag nên Ag không khử được Cu2+ thành Cu.

D.

Cu2+ có tính oxi hoá yếu hơn Ag+ nên không oxi hoá được Ag thành Ag+.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Ag có tính khử yếu hơn Cu nên không oxi hoá được Cu2+ thành Cu.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...