Cho Ag kim loại vào dung dịch CuSO4, Ag không tan. Giải thích đúng là:

A.

Ag có tính khử yếu hơn Cu nên không oxi hoá được Cu2+ thành Cu.

B.

Ag+ có tính oxi hoá mạnh hơn Cu2+ nên Ag+ đã khử Cu thành Cu2+.

C.

Cu có tính khử yếu hơn Ag nên Ag không khử được Cu2+ thành Cu.

D.

Cu2+ có tính oxi hoá yếu hơn Ag+ nên không oxi hoá được Ag thành Ag+.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Ag có tính khử yếu hơn Cu nên không oxi hoá được Cu2+ thành Cu.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 đại cương về kim loại - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...