Cho ABC vuông tại A và AB = 6; AC = 8. Phép vị tự tâm A tỉ số  32 biến B thành B; C thành C.

Khẳng định sai là

A.

BBCC là hình thang

B.

BC =12

C.

SAB'C'=94

D.

Chu vi (ABC)=23= chu vi (AB'C'')

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...