Cho ABC vuông tại A và AB = 6; AC = 8. Phép vị tự tâm A tỉ số  32 biến B thành B; C thành C.

Khẳng định sai là

A.

BBCC là hình thang

B.

BC =12

C.

SAB'C'=94

D.

Chu vi (ABC)=23= chu vi (AB'C'')

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

BC =12

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...