Cho ABCD.A’B’C’D' là hình lập phương có cạnh a. Thể tích của tứ diện ACD’B' bằng bao nhiêu?

A.

B.

C.

D.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...