Cho ABCD.A’B’C’D' là hình lập phương có cạnh a. Thể tích của tứ diện ACD’B' bằng bao nhiêu?

A.

B.

C.

D.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

* Thể tích hình lập phương : V = a3.

* Thế tích tứ diện B’ABC: 

Hình lập phương được chia thành năm tứ diện: gồm tứ diện ACB’D’ và bốn tứ diện bằng tứ diện B’ABC, nên thể tích tứ diện ACB’D’ là:

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Hình học Chương 1 Khối Đa Diện 20 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...