Cho ABCD.A’B’C’D' là hình lập phương có cạnh a. Thể tích của tứ diện ACD’B' bằng bao nhiêu?

A.

B.

C.

D.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Hình học Chương 1 Khối Đa Diện 20 phút - Đề số 3

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...