Cho A(−3;7). Điểm A’ đối xứng với A qua trục hoành có tọa độ

A.

(3;7)

B.

(−3; -8)

C.

(3; -7)

D.

(−3; -7)

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

(−3; -7)

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...