Cho A=(–¥;–2]; B=[3;+¥) và C=(0;4). Khi đó tập (Aimg1B)img2C là:

A. [3;4].
B. (–¥;–2]img1(3;+¥).
C. [3;4).
D. (–¥;–2)img1[3;+¥).
Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:Phân tích: Ta có:img1 . Vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...