Cho A={0;1;2;3;4}; B={2;3;4;5;6}. Tập hợp A\B bằng

A.

{0;1}.

B.

{0}.

C.

{1;2}.

D.

{1;5}.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...