Cho A(0 ; -2), B(-3 ; 1). Toạ độ giao điểm M của AB với trục x'Ox là

A.

M(-2 ; 0)

B.

M(2 ; 0)

C.

M-12 ; 0

D.

Một kết quả khác.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Ta có: M(x ; 0) ∈ x'Ox ⇒ AM = (x ; 2) 
          AB = (-3 ; 3) ; A, B, M thẳng hàng ⇔ AB, AM cùng phương
                                                                ⇔ x-3 = 23 ⇔ x = -2
Vậy M(-2 ; 0).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...