Cho A={0, 1, 2, 3, 4, 5, 6}. Từ tập A có thể lập được số các số lẻ có 5 chữ số đôi một khác nhau là

A.

2520.

B.

900.

C.

1080.

D.

21.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Gọi số cần tìm là x=abcde.

Để lập được x ta thực hiện lần lượt các bước sau:

+ Bước 1: Chọn e: 3 cách.

+ Bước 2: Chọn a: 5 cách vì a khác 0.

+ Bước 3: Chọn b: 5 cách.

+ Bước 4: Chọn c: 4 cách.

+ Bước 5: Chọn d: 3 cách.

Vậy có tất cả 3.5.5.4.3=900 số.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...