Cho A và B là hai biến cố của không gian mẫu Ω. Mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau là

A.

P(A υ B) = P(A) + P(B).

B.

Nếu A và B đối nhau thì P(A) + P(B) = 1.

C.

P(A.B) = P(A).P(B).

D.

Ta luôn có P(A) + P(B) ≤ 1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Ta có:

+ P(A υ B) = P(A) + P(B) chỉ đúng khi A và B xung khắc.

+ Gieo hai đồng xu cân đối, gọi A là biến cố để có đúng một mặt sấp và B là biến cố để có đúng hai mặt sấp.
Ta có: P(A) = và P(B) =  ⇒ P(A) + P(B) =  ≠ 1.

+ P(A.B) = P(A).P(B) đúng khi A và B là hai biến cố độc lập.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...