** Cho A: Quả tròn            B: Quả đỏ             D: Quả ngọt

          a: Quả dài              b: Quả xanh          d: Quả chua

Các cặp gen phân li độc lập nhau. Cho P: AaBbDd x AaBbdd.

Số kiểu hình tối đa xuất hiện ở F1 là:

A.

4.

B.

8.

C.

12.

D.

18.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

8.

Số kiểu hình tối đa xuất hiện ở F1 là: 2 x 2 x 2 = 8 kiểu.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...