Cho A: Qủa đỏ; a : Qủa vàng. Xét cá thể tứ bội có kiểu gen AAaa.
Các kiểu giao tử có thể được tạo ra từ cá thể trên là

A.

AA, Aa, aa

B.

O, A, a, AA, aa, Aa, AAa, Aaa, AAaa

C.

AA, aa, Aa, AAa, Aaa

D.

AA và aa

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...