Cho A: Qủa đỏ; a : Qủa vàng. Xét cá thể tứ bội có kiểu gen AAaa.
Các kiểu giao tử có thể được tạo ra từ cá thể trên là

A.

AA, Aa, aa

B.

O, A, a, AA, aa, Aa, AAa, Aaa, AAaa

C.

AA, aa, Aa, AAa, Aaa

D.

AA và aa

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

O, A, a, AA, aa, Aa, AAa, Aaa, AAaa

Các kiểu giao tử có thể được tạo ra từ cơ thể có kiểu gen AAaa là:
- Giao tử bình thường thụ tinh được, chiếm số lớn là AA, aa, Aa
- Giao tử không bình thường, không thụ tinh là O, A, a, Aaa, AAa, Aaa, AAaa

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...