Cho A: Qủa đỏ; a : Qủa vàng. Xét cá thể tứ bội có kiểu gen AAaa.
Các kiểu giao tử có thể được tạo ra từ cá thể trên là

A.

AA, Aa, aa

B.

O, A, a, AA, aa, Aa, AAa, Aaa, AAaa

C.

AA, aa, Aa, AAa, Aaa

D.

AA và aa

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

O, A, a, AA, aa, Aa, AAa, Aaa, AAaa

Các kiểu giao tử có thể được tạo ra từ cơ thể có kiểu gen AAaa là:
- Giao tử bình thường thụ tinh được, chiếm số lớn là AA, aa, Aa
- Giao tử không bình thường, không thụ tinh là O, A, a, Aaa, AAa, Aaa, AAaa

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải - 40 phút - đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...