Cho A: Qủa đỏ; a : Qủa vàng. Xét cá thể tứ bội có kiểu gen AAaa.
Các kiểu giao tử có thể được tạo ra từ cá thể trên là

A.

AA, Aa, aa

B.

O, A, a, AA, aa, Aa, AAa, Aaa, AAaa

C.

AA, aa, Aa, AAa, Aaa

D.

AA và aa

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải - 40 phút - đề số 5

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...