Cho a mol một anđehit Y tác dụng với AgNO3 dư/NH3, thu được 4a mol Ag. Anđehit Y là:

A.

H-CHO.

B.

(CHO)2.

C.

R(CHO)2.

D.

H-CHO hoặc (CHO)2 hoặc R(CHO)2.

E.

7,2.

F.

3,2.

G.

6,4.

H.

5,6.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...