Cho a mol CO2 vào dung dịch chứa b mol NaOH, dung dịch thu được chứa muối Na2CO3 và NaHCO3. Giá trị của a và b tương ứng như sau:

A.

a > b. 

B.

a < b < 2a.

C.

b > 2a.

D.

a = b.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

a < b < 2a.

NaOH + SO2  NaHSO3

2NaOH + SO2  Na2SO3

  a < b < 2a.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 11

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...