Cho A là tập hợp các tam giác cân, B là tập hợp các tam giác có ba đường cao bằng nhau. Khi đó :

 

A.

A ⊂ B

B.

A = B

C.

A ⊃ B

D.

Tất cả các phương án đều sai.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...