Cho A, B, C là ba điểm phân biệt, thẳng hàng. Khẳng định sai là
(a) Các vectơ có điểm đầu và điểm cuối là hai trong ba điểm A, B, C đều cùng phương với nhau.
(b) Trong ba vectơ AB, BC, CA luôn có hai vectơ cùng hướng.
(c) AB  AC là hai vectơ cùng hướng.
(d) Nếu A ở giữa B và C thì AB  AC là hai vectơ ngược hướng. 

A.

Khẳng định (a).

B.

Khẳng định (b).

C.

Khẳng định (c).

D.

Khẳng định (d).

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đọc nội dung cả bốn khẳng định, dễ nhận ra khẳng định (a) và (d) đúng. Biết (d) là khẳng định đúng thì suy ra (c) là khẳng định sai. Khẳng định (d) đúng gợi ý xét khẳng định (b) theo ba trường hợp: A ở giữa B và C, B ở giữa A và C, C ở giữa A và B, trường hợp nào cũng có hai vectơ cùng hướng.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...