Cho a > 0, dạng lũy thừa của biểu thức  bằng:

A.

B.

C.

D.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Với a > 0 ta có:

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 2 hàm số mũ, lôgarit 20 phút - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...