Cho 9,85 gam hỗn hợp hai amin tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl thu được 18,975 gam muối. Khối lượng HCl phải dùng là:

A.

8,975 gam. 

B.

9,025 gam.

C.

9,125 gam. 

D.

9,215 gam.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

9,125 gam. 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...