Cho 9,85 gam hỗn hợp hai amin tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl thu được 18,975 gam muối. Khối lượng HCl phải dùng là:

A.

8,975 gam. 

B.

9,025 gam.

C.

9,125 gam. 

D.

9,215 gam.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải chi tiết - đề số 13

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...