Cho 9,1 gam hỗn hợp hai muối cacbonat của hai kim loại kiềm ở hai chu kì liên tiếp tan hoàn toàn trong dung dịch HCl vừa đủ, thu được 2,24 lít CO2 (đktc). Hai kim loại đó là:

A.

K, Cs.

B.

Li, Na.

C.

Na, K.

D.

Cs, Rb.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Li, Na.

2CO3 + 2HCl 2Cl + CO2 + H2O

   0,1                               (mol)

2 + 60 = 9,1 : 0,1 = 91   = 15,5  2 kim loại là Li, Na.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...