Cho 9,0 (kg) glucozơ chứa 15% tạp chất, lên men thành ancol etylic. Trong quá trình chế biến, rượu bị hao hụt 10%. Khối lượng rượu etylic thu được là:

A.

2,165 kg.

B.

4,301 kg.

C.

3,910 kg.

D.

3,519 kg.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

3,519 kg.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...