Cho 9 (gam) etylamin tác dụng vừa đủ với axit HCl. Khối lượng muối thu được là:

A.

16,3 (gam).

B.

1,275 (gam).

C.

1,63 (gam).

D.

12,150 (gam).

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

16,3 (gam).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...