Cho 9 (gam) etylamin tác dụng vừa đủ với axit HCl. Khối lượng muối thu được là:

A.

16,3 (gam).

B.

1,275 (gam).

C.

1,63 (gam).

D.

12,150 (gam).

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

16,3 (gam).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 3 Amin, Amino Axit Và Protein - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...