Cho 8,9 gam một hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử C3H7O2N phản ứng với 100 (ml) dung dịch NaOH 1,5M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được 11,7 gam chất rắn. Công thức cấu tạo thu gọn của X là:

A.

HCOOH3NCH=CH2.

B.

H2NCH2CH2COOH.

C.

CH2=CHCOOHNH4.

D.

H2NCH2COOCH3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

H2NCH2COOCH3.

nNaOH = 0,1.1,5 = 0,15 (mol); nX = = 0,1 (mol).

Phân tử X có 2 nguyên tử oxi, có độ bất bão hòa Δ = 1 và tác dụng với NaOH X có 1 nhóm -COO-

Lúc đó: nX : nNaOH pư  = 1 : 1 hay nNaOH pư = 0,1 (mol).

mNaOH dư = 40.(0,15 − 0,1) = 2 (gam) mmuối = 11,7 − 2 = 9,7 (g).

Sự chênh lệch về khối lượng mol phân tử của muối và X là: = 8.

Na đã thay nhóm CH3 X là este của rượu metylic (metanol).

X :

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 3 Amin, Amino Axit Và Protein - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...