Cho 87,8 (gam) triglixerit X tác dụng vừa đủ với 12 (gam) NaOH thu được m (gam) muối khan. Giá trị của m là:

A.

99,8.

B.

98,0.

C.

72,2.

D.

90,6.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

90,6.

(RCOO)3C3H5 + 3NaOH 3RCOONa + C3H5(OH)3

                           0,3  →                               0,1

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng:

mX + mNaOH = mmuối +

mmuối = mX + mNaOH −  = 87,8 + 12 − 0,1.92 = 90,6 (gam).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...