Cho 8 lít hỗn hợp khí CO và CO2 trong đó CO2 chiếm 39,2% (theo thể tích) đi qua dung dịch có chứa 7,4 gam Ca(OH)2. Khối lượng chất kết tủa sau phản ứng là:

A.

4 g.

B.

10 g.

C.

6 g.

D.

3,6 g.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

6 g.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...