Cho 8 lít hỗn hợp khí CO và CO2 trong đó CO2 chiếm 39,2% (theo thể tích) đi qua dung dịch có chứa 7,4 gam Ca(OH)2. Khối lượng chất kết tủa sau phản ứng là:

A.

4 g.

B.

10 g.

C.

6 g.

D.

3,6 g.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

6 g.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...