Cho 7,8(g) hỗn hợp Mg và Al tác dụng hết với dung dịch HCl dư. Sau phản ứng thấy khối lượng dung dịch tăng thêm 7 (g). Số mol HCl đã tham gia phản ứng là:

A.

0,8 mol.

B.

0,7 mol.

C.

0,6 mol.

D.

0,5 mol.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

0,8 mol.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...