Cho 750 (gam) benzen phản ứng với HNO3 đặc có mặt H2SO4 đặc, sản phẩm thu được đem khử thành anilin. Nếu hiệu suất chung của quá trình là 78% thì khối lượng anilin thu được là:

A.

697,5 (gam).

B.

819 (gam).

C.

684 (gam).

D.

864 (gam).

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

697,5 (gam).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...