Cho 7,2 gam FeO hòa tan vừa đủ trong dung dịch HCl thì thu được dung dịch X. Thể tích dung dịch KMnO4 0,1M (trong H2SO4 loãng, dư) tối thiểu để phản ứng hết với các chất trong X là:

A.

600ml.

B.

200ml.

C.

100ml. 

D.

60ml.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

200ml.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...