Cho 6,72 gam Fe vào 400ml dung dịch HNO3 1M, đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch X. Dung dịch X có thể hòa tan tối đa m gam Cu. Giá trị của m là:

A.

1,92.

B.

0,64.

C.

3,84.

D.

3,20.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

1,92.

nFe =0,12 (mol);  = 0,4 (mol).

Cách 1: Nếu tạo muối sắt (III) thì ta có phương trình:

     (1)

Vậy sau phản ứng (1), Fe còn dư (nFe còn = 0,12 - 0,1 = 0,02 mol) sẽ phản ứng với Fe(NO3)3:

Fe + 2Fe(NO3)3  3Fe(NO3)2    (2)

0,02 ← 0,04             0,06

 Sau khi phản ứng (2) dung dịch X thu được có

Khi thêm Cu vào thì:

Cu + 2Fe(NO3)3  Cu(NO3)2 + 2Fe(NO3)2

0,03 ← 0,06

nCu . còn lại = .0,06 = 0,03 mol  mCu = 64.0,03 = 1,92 (gam).

Cách 2: Cu khi tan trong dung dịch X sẽ tạo muối sắt (II). Vậy ta có các quá trình oxi hóa và khử là:

Fe  Fe2+ + 2e                    + 3e + 4H+  NO + 2H2O

Cu  Cu2+ + 2e

Từ nH+= = 0,4 mol  ne (nhận) = 0,3 mol.

Áp dụng bảo toàn electron ta có:

2nFe + 2nCu = 0,3  nCu =  = 0,03 mol

 mCu= 64.0,03 = 1,92 (gam).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 11

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...