Cho 6,72 gam Fe vào 400ml dung dịch HNO3 1M, đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch X. Dung dịch X có thể hòa tan tối đa m gam Cu. Giá trị của m là:

A.

1,92.

B.

0,64.

C.

3,84.

D.

3,20.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

1,92.

Dung dịch X có thể hòa tan Cu có cả HNO3 và Fe3+. Sau khi cho Cu vào thì dung dịch cuối chỉ có Cu(NO3)2 và Fe(NO3)2  Có thể coi chất khử là Cu và Fe.

Áp dụng định luật bảo toàn e: 2nCu + 2nFe = 3nNO

Áp dụng định luật bảo toàn với nguyên tố N:  2nCu + 2nFe + nNO = 0,4

 nNO = 0,1 (mol)  nCu = 3.0,1 - 2. = 0,03 (mol)  m = 1,92 gam.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...