Cho 6,4 (g) hỗn hợp gồm CuO và Fe2O3 tác dụng hết với dung dịch HCl thu được hai muối có tỉ lệ mol 1 : 1. Số mol HCl đã tham gia phản ứng là:

A.

0,2 (mol).

B.

0,4 (mol).

C.

0,6 (mol).

D.

0,8 (mol).

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

0,2 (mol).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...