Cho 6,4 (g) Cu tác dụng hết với dung dịch HNO3 loãng. Khí NO thu được đem oxi hóa thành NO2 rồi hấp thụ vào nước có sục khí O2 để chuyển hết thành HNO3. Giả sử hiệu suất của quá trình là 100%. Thể tích khí O2 (đktc) đã tham gia vào quá trình trên là:

A.

1,12 (lít).

B.

2,24 (lít).

C.

3,36 (lít).

D.

4,48 (lít).

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

3,36 (lít).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...