Cho 6,2 (g) hỗn hợp 2 kim loại kiềm tác dụng hết với H2O thấy có 2,24 lít H(đktc) bay ra. Cô cạn dung dịch thì lượng chất rắn thu được là:

A.

9,4 g.

B.

9,5 g. 

C.

9,6 g.

D.

9,7 g.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...