Cho 6,2 (g) hỗn hợp 2 kim loại kiềm tác dụng hết với H2O thấy có 2,24 lít H(đktc) bay ra. Cô cạn dung dịch thì lượng chất rắn thu được là:

A.

9,4 g.

B.

9,5 g. 

C.

9,6 g.

D.

9,7 g.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

9,6 g.

Gọi công thức chung của 2 kim loại kiềm là A

2A + 2H2O → 2 AOH + H2

Ta thấy số mol OH- bằng 2 lần số mol H2  → nOH-= = 0,2 mol

chất rắn sau khi cô cạn là AOH

ta có mAOH=mA + mOH= 6,2 + 0,2.17= 9,6 g.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...