Cho 61,2 gam hỗn hợp X gồm Cu và Fe3O4 tác dụng với dung dịch HNO3 loãng, đun nóng và khuấy đều. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 3,36 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc), dung dịch Y và còn lại 2,4 gam kim loại. Cô cạn dung dịch Y, thu được m gam muối khan. Giá trị của m là:

A.

151,5.

B.

97,5.

C.

137,1.

D.

108,9.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

151,5.

Do còn lại 2,4 gam kim loại nên khối lượng Cu và Fe3O4 phản ứng là: 61,2 - 2,4 = 58,8 (gam) đồng thời muối thu được là Cu(NO3)2 và Fe(NO3)2

nNO =  = 0,15 (mol)

Phương trình phản ứng:

Đặt nCu pư = 3a;  = 3b

Tacó: 64.(3a + 4,5b) + 232.3b = 58,8  64a + 328b = 19,6     (1)

Và nNO = 2a + b = 0,15   (2)

Giải (1) và (2)  a = 0,05 mol và b = 0,05 mol.

mmuối = 188.(3a + 4,5b) + 180.9b = 70,5 + 81 = 151,5 (gam).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...