Cho 61,2 gam hỗn hợp X gồm Cu và Fe3O4 tác dụng với dung dịch HNO3 loãng, đun nóng và khuấy đều. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 3,36 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc), dung dịch Y và còn lại 2,4 gam kim loại. Cô cạn dung dịch Y, thu được m gam muối khan. Giá trị của m là:

A.

151,5.

B.

97,5.

C.

137,1.

D.

108,9.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

151,5.

Kim loại còn lại là Cu  Dung dịch Y không chứa muối Fe3+ mà chứa muối Fe2+.

Đặt nCu (phản ứng) = a (mol);  = b (mol)  64a + 232b = 61,2 - 2,4 = 58,8   (I)

 2a = 0,45 + 2b   (II)

Từ (I) và (II)  a = 0,375 (mol); b = 0,15 (mol)

Muối thu được gồm: Cu(NO3)2: 0,375 (mol) và Fe(NO3)2: 0,45 (mol)

 m = 0,375.188 + 0,45.180 = 151,5 (gam).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...