Nguyên tắc bán bảo toàn thể hiện trong cơ chế tự nhân đôi ADN là trong phân tử ADN con

A.

2 mạch đều mới.

B.

2 mạch đều là của ADN mẹ.

C.

1 mạch mới còn 1 mạch kia của ADN mẹ.

D.

2 mạch giống nhau.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...