** Cho 6 cặp alen nằm trên 6 cặp NST thường khác nhau gồm Aa, Bb, Cc, Dd, Ee, Gg.

Bố đồng hợp 2 cặp gen, dị hợp 4 cặp gen, còn mẹ đồng hợp 3 cặp gen, dị hợp 2 cặp gen. Kiểu gen của cặp bố mẹ là một trong số bao nhiêu phép lai có thể xảy ra?

A.

128 phép lai.

B.

16384 phép lai.

C.

9600 phép lai.

D.

32 phép lai.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

9600 phép lai.

Số kiểu gen có thể có ở bố: 22 = 4 x  = 60 kiểu.

Số kiểu gen có thể có ở mẹ: 23 = 8 x  = 160 kiểu.

Vậy, số phép lai có thể xuất hiện: 60 x 160 = 9600 phép lai.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải chi tiết - đề số 17

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...