** Cho 6 cặp alen nằm trên 6 cặp NST thường khác nhau gồm Aa, Bb, Cc, Dd, Ee, Gg.

Cá thể tạo 16 kiểu giao tử, kiểu gen cá thể này là một trong số bao nhiêu trường hợp?

A.

15.

B.

60.

C.

20.

D.

40.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

60.

Số kiểu gen cho 16 kiểu giao tử là: 22 x = 4 x = 60 kiểu.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...