Cho 5,6 (g) hỗn hợp gồm NaOH và KOH rắn (có thành phần thay đổi) vào nước, ta được dung dịch X. Cho X phản ứng với dung dịch có chứa 0,04 mol AlCl3, khối lượng kết tủa thu được lớn nhất và nhỏ nhất là:

A.

3,12 g và 2,6 g.

B.

3,12 g và 1,56 g.

C.

2,6 g và 1,56 g.

D.

1,56 g và 3,12 g.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

3,12 g và 1,56 g.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...